Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

11:28
5335 e641 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
11:27
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viapoolun poolun
11:25
5846 36b2
autor: Marco Kubiś
11:22
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapoolun poolun
11:21
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viamyfuckingreality myfuckingreality
11:20
5202 8e38 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viajstrbl jstrbl
11:17
9062 545e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
11:16
9063 14d4 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

September 19 2018

12:25
2092 e415 500
<3
12:25
0014 5bdb 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viabeltane beltane
12:22
0272 057e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaJuliette Juliette
12:21
0130 2759
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaSapereAude SapereAude
12:19
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Agnés Ledig
Reposted fromxalchemic xalchemic vianicdostracenia nicdostracenia
12:19
1300 4b7c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamysweetheartt mysweetheartt

September 18 2018

16:54
7262 f321 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viapoolun poolun

September 17 2018

10:58
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad viajstrbl jstrbl
10:58
Reposted fromhalucynowa halucynowa viajstrbl jstrbl
10:48
4843 66ce 500
Love of my life.
Reposted fromIzzy721 Izzy721

September 13 2018

20:07
6881 2061 500
and you chose first one
20:06
Szanuj ludzi, którzy znajdą dla Ciebie czas w swoim napiętym grafiku, a kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się, że ich potrzebujesz.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl