Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2019

21:17
5349 df31 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viajstrbl jstrbl
21:16
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viaparradisee parradisee
21:14
0033 feaf 500
Reposted frompiehus piehus viajstrbl jstrbl
21:14
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajstrbl jstrbl
21:14
7787 8846
Reposted from4777727772 4777727772 viaparradisee parradisee
21:10
2654 e6b8 500
Reposted fromgoszka goszka viajstrbl jstrbl
21:09
3254 f0b4
Reposted fromolaosa olaosa viajstrbl jstrbl

October 14 2018

11:28
5335 e641 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
11:27
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viapoolun poolun
11:25
5846 36b2
autor: Marco Kubiś
11:22
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapoolun poolun
11:21
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viamyfuckingreality myfuckingreality
11:20
5202 8e38 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viajstrbl jstrbl
11:17
9062 545e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
11:16
9063 14d4 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

September 19 2018

12:25
2092 e415 500
<3
12:25
0014 5bdb 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viabeltane beltane
12:22
0272 057e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaJuliette Juliette
12:21
0130 2759
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaSapereAude SapereAude
12:19
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Agnés Ledig
Reposted fromxalchemic xalchemic vianicdostracenia nicdostracenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl